PSICÒLEGS A CASTELLDEFELS

Terapia psicológica y Psicoterapia en garraf
Moltes persones busquen un psicòleg perquè se senten malament, pateixen alguna patologia o detecten certa disfunció. Quan és així, una psicoteràpia tindrà com a objectiu disminuir el patiment o malestar, millorar l'estat i funcionament general o resoldre els conflictes que pugui tenir.
 
Altres persones, en canvi, inicien una teràpia estant sanes i sense trobar-se malament. Vénen acompanyades de diferents motivacions com poden ser: el creixement personal, conèixer-se i aprendre de si mateixes, potenciar les capacitats i recursos personals, comprendre l'entorn o el sistema de relacions, desfer-se de càrregues innecessàries o per trobar nous camins en la seva vida.
Un espai terapèutic està destinat a créixer i millorar, a través de comprendre, reforçar i / o construir formes de pensar, de sentir, de comportar-se o de relacionar-se que garanteixin el Benestar personal, familiar, laboral o social.

Per a que una teràpia sigui eficaç, la persona ha d'estar segura de la seva decisió, sentir-se còmoda amb la seva terapeuta i conèixer els beneficis que pot obtenir d'aquest espai.

Hi ha persones que acudeixen a teràpia per primer cop, sense saber molt bé on vénen ni a què. Ho fan per recomanació d'alguna altra persona o bé perquè han sentit parlar de la figura del psicòleg com a alternativa per solucionar els problemes, i volen provar. Altres, però, van amb certa experiència en el sector (en ocasions positiva i altres negativa), presentant expectatives o resistències que poden interferir en el nou procés i que és important detectar prèviament.

Per això, abans d'iniciar un procés terapèutic, proposem un primer contacte com a visita informativa, en la qual puguem conèixer quina és la situació i la necessitat que porta a cada persona a consulta, es puguin respondre les preguntes o aclarir els dubtes sobre del procediment, i en la que conjuntament puguem definir els objectius i adaptar el procés terapèutic segons les circumstàncies.

Cada persona és diferent, cada problema és diferent, cada circumstància és particular ... però també cada terapeuta és únic

La nostra perspectiva de treball és integradora, tenim formació professional en diferents perspectives i models, entenent que les persones ens construïm a partir de diferents factors i entenem la realitat de manera diferent.

 

Per això, considerem que cal fer un estudi particular per a cada cas, atendre qui és cada persona amb deteniment, i valorar la simptomatologia, la personalitat, la història de vida i moment vital, les pautes de comportament, les emocions i els processos cognitius , segons ho requereixin les circumstàncies analitzades, per poder actuar de la manera més eficaç, aplicant en cada cas les eines més indicades i útils, sent una prioritat per a nosaltres aconseguir els objectius establerts al més aviat possible.