top of page

PSICÒLEGS A CASTELLDEFELS

Talleres y Seminarios de prevención de conductas de riesgo y crecimiento personal

TALLERS Y SEMINARIS

Els tallers i seminaris pretenen treballar aspectes i habilitats de persones o grups socials d'una manera informativa, reflexiva i vivencial.

 

Es destinen a diferents poblacions i amb diferents objectius de treball, poden ser, per exemple, per treballar factors de prevenció de conductes de risc en adolescents, per fomentar habilitats educatives en pares o bé per treballar la salut laboral en un departament empresarial.

 

Depenent de la petició i després de l'estudi de la demanda, es dissenya i elabora l'estructura i el format d'intervenció, per oferir un servei adaptat a la casuística concreta.

TALLERS / SEMINARIS PER A

CENTRES EDUCATIUS:

S'elaboren diferents projectes en centres educatius.

Es destinen tant als joves (a nivell de prevenció de consum de drogues, conductes sexuals de risc, maltractament entre iguals o disconformitat amb la imatge) com als educadors (gestió dels conflictes, desenvolupament d'habilitats de comunicació o autogestió de les emocions ).

També es desenvolupen projectes d'Escola per a Pares i grups de treball per afrontar les diferents dificultats segons cada etapa de desenvolupament.

XERRADES INFORMATIVES

Es realitza col·laboració amb entitats o associacions que ofereixen als seus membres espais de reflexió i creixement personal. Les temàtiques poden ser diverses: autoestima i seguretat, relaxació, comunicació, sexualitat, intel·ligència emocional ...)

TALLERS PER A EMPRESES O ORGANITZACIONS:

Es dissenyen tallers multidisciplinaris a partir de la necessitat detectada en equips de treball i el perfil dels participants: empoderament en lideratge, alliberament de l'estrès, tècniques de gestió del temps, desenvolupament d'habilitats de comunicació, etc.

bottom of page