top of page
gabinete psicológico en castelldefels

PSICOTERÀPIA

La psicoteràpia és el treball conjunt, entre terapeuta i consultant, que es desenvolupa per conèixer i abordar les dificultats o necessitats personals, amb la finalitat d'aconseguir els objectius establerts de forma personalitzada.

El procés terapèutic s'orienta a conèixer i modificar els pensaments, les emocions o les conductes que provoquen malestar o dificulten el funcionament en alguna àrea determinada, atenent les característiques i circumstàncies individuals i construint recursos personals i estratègies d'afrontament.

La finalitat de la Psicoteràpia és fomentar canvis pel Benestar de les Persones, a partir del seu estat d'ànim, els seus processos cognitius, les seves pautes de comportament i les seves relacions personals.

PSICOTERÀPIA INDIVIDUAL

Qualsevol persona pot sol·licitar assistència psicològica per treballar, en un espai personal, aquelles qüestions que no li satisfacin o que vulgui canviar de la seva vida.

Segueix llegint ...

TERÀPIA DE FAMÍLIA

Quan una família té un conflicte, tots els membres que la formen, en major o menor mesura, es veuen afectats, pateixen les conseqüències, i poden beneficiar-se de la resolució del mateix. 

 Segueix llegint...

TERÀPIA DE PARELLA I TERÀPIA SEXUAL

Les parelles comporten crisi per naturalesa, de vegades es resolen amb mecanismes elaborats de forma espontània, però altres necessitem ajuda donat el grau de patiment o l'amenaça de pèrdua que suposen.

 

Segueix llegint...

bottom of page