top of page

PSICÒLEGS A CASTELLDEFELS

Terapia Familiar en Castelldefels

La família defineix part del que som i del que ens passa. La família arrela allò d'on venim, on som i on anem. Forma part de moltes coses, com per exemple, la nostra construcció sobre la visió del món, les habilitats que tenim al relacionar-nos, el concepte de la nostra pròpia vàlua personal i fins i tot els projectes de vida que establim.

La família és un àmbit important de la vida, és el nucli on s'uneixen diverses persones mitjançant diferents vincles i en el qual es desenvolupen diferents rols que van definint a cada individu i a les relacions entre ells mateixos i amb l'entorn.

Normalment, la família pretén ser un lloc de convivència amb projectes comuns, on poder desenvolupar-se i sentir-se comprès, una garantia per a cobrir les necessitats bàsiques i també les afectives i emocionals, un lloc de seguretat i suport, que es defineixi durant la vida com el grup de pertinença principal i més estable en el temps.

Però els sistema familiars pateixen crisi, pèrdues, ruptures o enfrontaments. Es desequilibren al seu interior i això fa que els membres que la formen pateixin, es distancien o deixin d'entendre's.

La teràpia familiar s'estructura com un espai de trobada i participació dels integrants d'una família per fer front a les dificultats que pateix el nucli al qual pertanyen, per tal d'analitzar els problemes que l'afecten i trobar alternatives o solucions que permetin el restabliment de les relacions i la convivència, el desenvolupament de rols funcionals dins el sistema i el Benestar general i personal de totes les persones implicades.

TERÀPIA FAMILIAR

bottom of page