top of page

PSICÒLEGS A CASTELLDEFELS

PSICOLOGIA INFANTS I JOVES 

 PSICOPEDAGOGIA

L'àrea de Psicologia infantojuvenil i Psicopedagogia té com a objectiu cobrir les necessitats pròpies d'un moment vital tan important com és la infància i l'adolescència.

 

L'observació, l'anàlisi i la intervenció que pugui realitzar-se a l'inici de l'aparició de les dificultats en la vida d'una persona, suposen un millor pronòstic en els resultats futurs, i la prevenció del desenvolupament d'altres alteracions associades a l'evolució del problema o altres factors relacionats amb el mateix.

És per això, que des de la família, l'escola o altres entorns en què es desenvolupen els nens o adolescents, es poden detectar diferents necessitats que requereixin atenció més concreta i específica per a fomentar el bon funcionament i el correcte desenvolupament del menor.

 

Així mateix, nosaltres considerem que una intervenció integral, que garanteixi i asseguri la màxima eficàcia de qualsevol treball professional, requereix una exhaustiva anàlisi contextual del menor, la major coordinació possible amb les figures educatives i l'elaboració d'un programa personalitzat per a cada un dels casos.

REEDUCACIONS CASTELLDEFELS
SUPORT ESCOLAR CASTELLDEFELS TDAH

INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS 

D'APRENENTATGE

DESARROLLO EMOCIONAL

DESENVOLUPAMENT

EMOCIONAL

PSICOLOGA INFANTIL CASTELLDEFELS
Psicologia infantil nens Castelldefels

RESOLUCIÓN DE  PROBLEMAS DE CONDUCTA

RESOLUCIÓ DE  PROBLEMES DE CONDUCTA

centre psicologia infantil
CENTRE PSICOLOGIA INFANTIL CASTELLDEFELS
bottom of page