top of page

PSICÒLEGS A CASTELLDEFELS

TERÀPIA DE PARELLA I TERÀPIA SEXUAL

Les persones que decideixen estar en parella ho fan per diferents necessitats; amor, afecte, companyia, sexe, projectes de vida, posicionament social ... però totes ho fan amb la finalitat que això millori la seva vida individual i en previsió que tot anirà bé.

A més s'inverteixen moltes coses en la parella, temps, il·lusió, sentiments, diners, persones, familiars, esperances, amb la idea i el desig que siguin compensats amb bons moments i felicitat.

 

Però el més habitual és adonar-se que moltes vegades la vida en comú no és fàcil ni s'ajusta a les nostres expectatives.

Oblidem que les parelles les formem dues persones, cadascuna independent en pensaments, sentiments i accions, que per inèrcia ens anem separant en el dia a dia, i que si no treballem el manteniment de la unió, la distància entre cada un, amb el temps, va sent més gran, podent arribar a un punt en què no puguem trobar-nos.

Terapia SEXUAL Y de PAREJA en CASTELLDEFELS

La vida en parella és un desig que requereix tractar-lo com un deure, cal cuidar-la i atendre-la constantment perquè lo normal és que es desgasti i es debiliti en alguna de les seves àrees amb el pas del temps.

 

Si en una parella hi ha problemes recurrents no resolts, aquests tendeixen a dilatar-se en el temps i són font d'acumulació de malestar, conflictes i ressentiment entre les persones implicades.

Per això, és molt recomanable buscar un espai de teràpia comú el més aviat possible, per poder trobar solucions que resolguin aquesta situació perjudicial per a tots dos, ja que, si no, el pronòstic és que augmenti el malestar i el distanciament, i cada vegada sigui més difícil tornar a un camí comú.

TERAPIA DE PARELLA a CASTELLDEFELS

La teràpia en parella ajuda a "trobar-nos", a tornar a conèixer-nos, a prendre decisions i fomentar recursos per relacionar-nos, comunicar-nos i construir els nostres camins futurs.

 

Les problemàtiques més freqüents que atenem en teràpia de parella són:

 • Dificultats en la comunicació, l'entesa o en la negociació

 • Gelosia, desconfiança o infidelitat

 • Distanciament o conflictes per desacords en la convivència

 • Pèrdua de complicitat i afectivitat en la parella

 • Insatisfacció o desinterès del temps comú de la parella

 • Conflictes no resolts en la història de parella

 • Inadaptació a canvis vitals (paternitat / maternitat, canvi de treball o de residència)

 • Pèrdua del projecte en comú

 • Dubtes sobre el manteniment de la relació

La teràpia sexual té com a objectiu conèixer les pautes disfuncionals en la interacció sexual i el desenvolupament d'elements que permetin una satisfactòria percepció de la vida sexual i de les relacions que mitjançant ella s'estableixin.

Requereix conèixer els factors que influeixen en l'aparició i el manteniment de la disfunció, que poden ser cognitius, emocionals, culturals, educatius o conductuals.

 

En parella, a més, els problemes sexuals poden ocasionar altres problemàtiques, com pèrdua de confiança, distanciament emocional o conflictes en la vida quotidiana, dificultats en la comunicació, incomoditat en la intimitat, etc.

Els problemes sexuals més habituals són:

 

 • Pèrdua d'interès en la vida sexual

 • Disminució o absència de desig sexual

 • Problemes en l'excitació sexual

 • Vaginisme o contracció muscular que impedeix la penetració vaginal

 • Dificultat per tenir o mantenir l'erecció

 • Presència de dolor en les relacions sexuals

 • Problemes amb l'ejaculació

 • Anorgàsmia o dificultats per sentir orgasmes

 • Aversió al sexe o rebuig sexual

Disfuncions Sexuals Castelldefels
bottom of page